Föreläsning & Kurser

Föreläsning & kurser

KOSMOLOGI FÖRELÄSNING MED QM-AKTIVIERING

QM=Quantum Metamorphosis

Vilka är vi? Vad gör vi här på jorden? Vad är alla sanningen bakom all skapelse?
Nu fick vi rättighet att få våra gamla gömda kunskaper tillbaka som vi förlorade en gång i Atlantis tiden. Jag kommer att berätta om kosmisk kunskap och esoteriska hemligheter som påminner dig om vem du är.

Mellan många världar i Kosmos, är vår Värld ett utvecklingsställe, ett sorts laboratorium för Guds barn att experimentera fritt med deras fria vilja och skapande krafter. Det är vi alla här, som experimenterar på olika sätt, genom att utöva olika program som vi behöver.

Vi har alla olika realiteter, och var av oss lever i sitt egna inre universum, sin egna realitet. Vi har glömt att vi är ett, och glömt att var och en av oss har tillgång och rättighet till ljusets/kärlekens/maktens källa. Vi har hjälp från andra människor här och från andra dimensioner, men arbetet, experimenten och de prov vi har här för att nå högre nivåer, skall var och en av oss göra själva.
Många tycker det är svårt, vilket det faktiskt inte är.

Du som läser detta nu, vet i djupet av ditt hjärta att du redan är perfekt precis som du är, och har all gudomlig potential inuti. Denna potential vilar och väntar bara på att aktiveras med din fria vilja.
Det är du som bestämmer!

Kraften och kunskapen som vi behöver för vår heliga resa finns inuti var och en av oss, lagrad i cell minnen som ett biologiskt micro chip (blue print). Detta biochip behöver en gyllene nyckel som kan öppna och aktivera den gudomliga skattkistan så den kan fungera igen.

Med stor hjälp av Ljusarbetare som har vävt ett kristallnät omkring världen i tusen av år, lyckas vi nu äntligen att få en aktiverings energi som kan öppna våra koder i cellminnet, så att vi kommer ihåg, och  får vår kraft tillbaka.
Från och med nu får vi stor hjälp från Kosmos Heliga Centrum, där alla upplysta mästare finns, så att vi  kan öppna våra dörrar till vårt inre, med hjälp av den nya aktiveringsenergin, nyckeln till detta är QM.

Vi började denna aktivering vid Siljan den 29 September 2012 med hjälp av en stor grupp ljusarbetare. Nu är den förankrad på jorden ,och är redo att spridas till hela världen.

Detta projekt utövas under ledsagning av ljus mästare från det heliga Centrumet i Kosmos (Kharyamantas Onya), Centralsolens Helhet, och jag är deras kropp på jorden. Ni kommer att få hemlig kunskap från Universum, få information om vem ni är, varför ni är här, vad syftet är med det hela,vad  det kosmiska programmet är, med jordens och andra dimensionernas människor.

Alla deltagare får aktivering på högsta aktuella energinivå, som hjälper dem att komma ihåg deras inre visdom och styrka, för att ha en smidigare transformation, till att använda deras gudomliga krafter.

Jag besöker gärna er stad. Kontakta mig för mer info och pris
Ta gärna en titt i mitt kalendarium för evenemang